Gulv-Direkte

Gå til hovedinnhold »

 
  0
Handlekurv

Du har ingen varer i handlekurven.

 
  0

Ingen favoritter enda

Bestill online eller ring oss på +47 64 93 34 44

KJØPS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR GULV-DIREKTE

Generelt

De angitte vilkår regulerer kjøp av varer levert av gulv-direkte. no. Vilkårene er i henhold til Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21, og regulerer handel mot privatkunder.

Bygg og Bolig Compagniet AS (organisasjonsnummer 998 284 643) er ansvarlig for betalingstransaksjoner gjort gjennom gulv-direkte.no. Kundedata blir verken delt eller solgt til tredjepart, og oppbevares i henhold til norsk lov.

 Avvik på lagerstatus kan forekomme, samt at leveringstid kan avvike fra det som vises i nettbutikken. I begge tilfeller vil gulv-direkte.no ikke være ansvarlig for noen form for kompensasjon, men skal etter beste evne fremskaffe produktet eller tilsvarende så raskt som mulig.

 

Parter

Selger: gulv-direkte.no (Bygg og Bolig Compagniet AS)

E-post: info@gulv-direkte.no

Telefonnummer: 64 93 34 44

Postadresse: Holterkollveien 5, 1448 Drøbak

Organisasjonsnummer: 998 284 643

 
Kunden er den person eller foretak som foretar bestillingen.


Levering

gulv-direkte.no leverer kun til fastlands-Norge.

Leveringstid, det vil si fra vi har mottatt betaling til du som kunde har mottat varene, er normalt 3-10 virkedager. Leveringstiden kan avvike og vil kunne påvirkes både av lagerstatus hos oss og produsent, og hvor i landet varene skal leveres. Eksakt leveringstid informeres deg så snart en bestilling er mottatt, og en sporingsinformasjon sendes deg når denne foreligger fra transportør.

gulv-direkte.no benytter seg av flere transportører for levering av produkter.

Gulvprodukter er produkter med stort volum, og blir levert med store biler. Det er derfor en forutsetting at leveringsadressen har tilstrekkelig adkomst og mulighet for avlessing. Mottaker må være tilstede ved levering og kvittere for mottatte varer. Om en leveranse er forsinket, eller av andre uforutsette forhold ikke bli levert på avtalt tidspunkt, ytes ingen kompensasjon for dette.

Varer blir levert på gateplan så nære leveringsadresse som det er mulig med bilen. Transportør kan ikke bære produkter inn til bolig.

Etter nærmere avtale kan varer hentes hos oss i Drøbak eller logistikkpartner.

Alle varer må kontrolleres før du skriver under fraktbrevet. Det er viktig å undersøke at det ikke er noen skader og at  leveransen er i samsvar med bestillingen. Etter at fraktbrevet er underskrevet samtykker du at leveringen er komplett og uten skader. Det ytes ingen kompensasjon om ikke fraktbrevet er merket med skade eller f eks manglende antall, og undertegnet av både kunde og transportør/sjåfør. Det ytes ingen kompensasjon for senere levering av erstattningsvarer som skyldes manglende/skadet leveranse.

Fraktbrev med opplysninger om skadet vare eller manglende antall ved levering skannes og sendes til: info@gulv-direkte.no

Kundeservice

Har du noen spørsmål vedrørende kjøpte produkter, levering, eller annet, ta kontakt med gulv-direkte.no på mail; info@gulv-direkte.no eller på telefon 64 93 34 44, så fort som mulig. Kundeservice vil da kunne veilede deg.

Retur

Varer som sendes tilbake til gulv-direkte.no, må ikke sendes som postoppkrav. Vi anbefaler å velge en retursending som gir mulighet for sporing. Dette vil være en trygghet for begge parter.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. ( jf Angrerettloven paragraf 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Hvis kjøperen mottar angrerettskjema og opplysninger senere enn ved levering av varen, begynner angrerettfristen å gjelde fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene om denne. Hvis kjøperen ikke har mottatt opplysninger og angrerettskjema, vil angrefristen utvides til 3 mnd. Hvis selger ikke informerer om angrerett i det hele tatt, utvides fristen til 1 år. Kjøper som benytter seg av angrerett må sende et ferdig utfylt angrerettskjema til selger pr e-post eller brev, og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angrerett vil returkostnader tilfalle kjøper.

Varene som skal returneres må også være pakket inn i orginalemballasje usplittet med samme mengde som du mottok. Ødelagt emballasje godtas ikke i retur.

Priser

Alle prisene er i norske kroner inkludert merverdiavgift. For gulv er pris oppgitt pr kvadratmeter eller pr pakke.

Betaling

Hos gulv-direkte kan du bestille på nett og betale med visa eller mastercard. 

Du kan forhåndsbetale varer ved å velge faktura i bestillingsprosessen. Du vil da motta en faktura på e-post. Ved mottatt betaling av denne vil vi komme tilbake med dato for levering.

Du kan også ringe til gulv-direkte og bestille på telefon. Da vil gulv-direkte sende faktura på epost som betales på nettbank.

Ingen varer vil bli sendt ut før varen er betalt.

Reklamasjon ved mangel og avhjelp

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi gulv-direkte melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Dersom kunden kan godgjøre at produktet ikke fungerer slik gulv-direkte har beskrevet at det skal gjøre, må kunden straks melde dette til gulv-direkte, slik at gulv-direkte kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir gulv-direkte melding straks etter at han har oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Før legging av gulv er det veldig viktig at legge- og bruksanvisning blir lest og fulgt nøye. Denne forsikrer at produktet blir behandlet og montert på rett måte. Det er viktig å merke seg at de ulike produsentene har ulike metoder for legging av gulv.

Reklamasjon må uansett skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Gulv-direkte skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av gulv-direkte, iverksette tiltak for å hjelpe kunden.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med gulv-direkte, dekker ikke gulv-direkte disse utgiftene.

Avvik på bilder

Bilder på nettsiden kan avvike fra bilder til virkelighet. Parkett er et levende materiale, og ikke et bord er likt et annet. Farger på nettsider kan avvike av flere grunner, blant annet fargeinstillinger på maskinen/nettbrettet. Etter internasjonal standard kan parkett pakker inneholde noen delte bord. Maksimalt 10% i henholdt til internasjonal standard. Disse bordene benyttes i ender/avslutninger.

Ekstraordinære forhold

Gulv-direkte er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis gulv-direkte godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor gulv-direkte sin kontroll, og som gulv-direkte ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Gulv-direkte er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra gulv-direkte sin side.

Endring i vilkårene

Gulv-direkte forbeholder seg retten til å endre gjeldende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Er gulv-direkte forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførsel av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er gulv-direkte fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Infosenter

Hjelp
Frakt og betaling
www.gulv-direkte.no


Gulv-direkte.no AS 
Holterkollveien 5
1448 Drøbak

Til: 94 86 22 22
E-post: post@gulv-direkte.no